onsdag 18. desember 2013

Da er høstens treff på Ask over

Da er nok et treff vel overstått, og deltakerne koste seg. Vi var også så heldige å ha besøk av flere svensker som stilte med Mariefred stasjon, så nå var det skikkelig forbindelse til Sverige. Ruteskifte medfører alltid litt kaos, men det gikk seg til etterhvert, selv om noen tjenestemenn har et noe slapt forholdt til sikkerhets- og tjenestereglement.

Another meeting is over, and we received many positive feedbacks from the participants. This year, we had some people coming over from Sweden, and they brought with them the station Mariefred, so this year, we had a real connection to Sweden. Change of timetable always cause a bit trouble, but soon everything was back to normal.


Lokaltoget passerer Klypa

Geir og Raymond laget en flott og morsom video

Grunnet tekniske problemer i trykkeriet og problemer med papirleveransene kom noen utgaver av denne ukes Skaarer tidene ikke ut til leserne.

Og slik så anlegget ut denne gang.
And this is how the layout was.

Månedens bilde desember

207 ved vanntårnet på Thorshaug.

Månedens bilde november

271 tar kull på Isaker

Månedens bilde oktober


Tømmertog passerer Lia hvilebu

mandag 1. april 2013

Månedens bilde april

Padda ved Bråstoppen tunnel en gang tidlig på 50 tallet. Tunnelen ble på folkemunne kalt Trasshullet, da mange mente det måtte ha vært enklere og billigere å lagt linjen utenom.

torsdag 28. februar 2013

Månedens bilde mars

Type 30a 271 med persontog på Skaarerbanen en gang på 50-tallet

onsdag 27. februar 2013

FREMO-treff i oktober 2013


Ask i Gjerdrum 3-6 oktober 2013

Skaarerbanens venner inviterer for 7. gang FREMO-medlemmer med moduler og/eller materiell til FREMO-treff, på Ask i Gjerdrum 3-6 oktober 2013.

På grunn av de positive tilbakemeldingene vi fikk så går treffet også denne gang over tre dager!

Treffet vil i følge tradisjonen være tidfestet til august 1960, og temaet for anlegget blir en hovedbane på Østlandet mot Sverige med sidebaner. Materiellet må ha RP-25/Finescale hjul, TB-koblinger og vognkort av den norske typen.

Påmelding

Påmelding og forespørsler kan gjøres til fremotreff@skaarerbanen.no.
Deltageravgiften er NOK 300,- for FREMO-medlemmer og NOK 400,- for ikke-medlemmer og betales inn til konto nr: 1201.02.49064.

Påmeldingsfristen er satt til 15 august 2013.


Nybegynnere som aldri har vært på treff kan kontakte oss for mere informasjon om hvordan kunne bli med.

Tidsramme for treffet

Vi er i lokalet fra klokken 10:00 på torsdag 3/6-2013, og starter opp-riggingen så raskt som mulig, slik at vi har anlegget kjøreklart og grundig testet i løpet av kvelden.

Fredag morgen starter vi klokken 09:00 med gjennomgang av anlegget, driftsopplegg og praktisk informasjon. Første kjøresesjon starter umiddelbart etterpå. Nybegynnere vil få en ytterligere felles innføring av erfaren veileder. Vi regner med å kjøre, kun avbrutt av en lunsjpause, til ca kl 19-20.

Lørdag morgen starter vi opp igjen kl 09:00, og kjører som fredag fram til ca kl 19. Søndag morgen starter vi klokken 09:00, og kjører frem til nedrigging klokken 14:00.

Adkomst

Lokalet ligger i Gjerdrum Kulturhus på Ask i Gjerdrum. En god veibeskrivelse ligger på sidene til Raumergården hotell.

Mat

Kulturhuset driver en kafe i tilknytning til lokalet hvor det er mulig å få kjøpt lunsj og middag.

Dette bestilles samtidig med påmelding til treffet om det er ønsket.

Overnatting

Helt inntil Kulturhuset ligger Raumergården hotell http://www.raumergarden.no, hvor man kan bestille overnatting.
Priser for overnatting er:

  • Enkeltrom – kr 895,- pr dag ukedager og kr 815,- pr dag helgedager
  • Dobbeltrom – kr 1695,- pr dag ukedager og kr 1495,- pr dag helgedager
Bestilling skjer direkte til hotellet.

Rimeligere overnatting finnes f.eks. ved Thon hotellet ved Gardermoen.

tirsdag 26. februar 2013

Vel overstått treff på Ask

Da er treffet vel overstått, og vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Trafikken gikk for det meste greit med noen unntak, og det skyldtes ikke signalfeil. Dessuten var det knapphet på tankvogner da etterspørselen etter fyringsolje var langt større enn jernbanen hadde forventet. Tiltak er nå igangsatt for å øke kapasiteten til neste sesong.

The meeting is over and we received many positive feedbacks from the participants. The traffic flow went mostly smooth, and the exceptions were not due to signal errors. There were some shortage of tank cars, as the traffic demand for heating oil was much greater than NSB had anticipated. Measures have been put in place in order to remedy this next season.

Her er noen smakebiter fra treffet tatt av Morten Stegard.
Here are some pictures that Morten Stegard took during the meet.

Venter på innkjør ved Bån points.
Waiting for order to proceed at Bån points.

Stusslistuen
Stusslistuen homestead

Mortensrud
Mortensrud farm
Men bli nå ferdig da mann...
Haven't you finished yet...


Hensatt melkevogn på Mo
Parked milk car at Mo

Lokstallen på Thorshaug
Engine shed at Thorshaug


Klar til avgang fra Thorshaug
Ready for departure from Thorshaug


Kveldens siste tog fra Thorshaug gjøres klar
Last evening train from Thorshaug is made ready
Og her er noen fra Kai Solvei:
Some pictures from Kai Solvei:

Loket er klar til å tørnes før returen fra Thorshaug
Engine ready to be turned before the return trip from Thorshaug
Trafikken på Froland kunne til tider være hektisk
The traffic at Froland could become rather hectic

Tømmertoget er ankommet , loket er tørnet
The timber trains has just arrived, and the engine  has been turned.

og slærka skyves inn på fabrikkområdet
and the cars are shoved into the factory area

Og som vanlig var pressen tilstede og rapporterte om de dagelige henderlser i Skaaerertraktene

Og slik så anlegget ut denne gang.
And this is how the layout was.