mandag 21. november 2011

Da er årets treff vel overstått, og de fleste virket vel fornøyde. Et nytt trafikkopplegg ble utprøvd, det baserer seg på hva hver stasjon har av vognlaster ut og inn. Dette vil variere fra dag til dag, og man må sørge for fraktsedlene for de utgående og inngående vognene. Og kanskje må man også rekvirere noen tomme vogner også. Man håper med dette nye system å få bedre sirkulasjon på godsvognparken og bedre oversikt over vognbehovet.

Her er noen bilder fra treffet.

Noe må ha skjedd på Blingsfos, siden lensmann Hallingskeid har dukket opp.Tullerudbanen har lenge slitt med vognmangel, og på Gosli
hoper materialstablene seg opp i påvente av transport til
hovedstaden. Disponenten på Bågåsaga fortviler, og er nå i
forhandlinger om innkjøp av egen lastebil for transportene.

Det må ha blitt bedre tider på Vonlausbråtan,
de har nå endelig fått reparert og malt huset.


Hovedveien til Indre Enfold krysser Skaarerbanen ved Lia.

På Stusslistuen er alt som det før.

MortensrudStasjonsmester Grøndalen holder orden på Mo.


Linjen mot Thorshaug.


Gt 2250 gjøres klar til avgang 08.55 fra Thorshaug.

To herrer ble observert på Froland i en heftig disputt.Stajonsmester Ritterberg på Isaker melder Ht 2 klar for avgang.


På Rise var det til tider svært hektisk, for noen.