tirsdag 26. februar 2013

Vel overstått treff på Ask

Da er treffet vel overstått, og vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger. Trafikken gikk for det meste greit med noen unntak, og det skyldtes ikke signalfeil. Dessuten var det knapphet på tankvogner da etterspørselen etter fyringsolje var langt større enn jernbanen hadde forventet. Tiltak er nå igangsatt for å øke kapasiteten til neste sesong.

The meeting is over and we received many positive feedbacks from the participants. The traffic flow went mostly smooth, and the exceptions were not due to signal errors. There were some shortage of tank cars, as the traffic demand for heating oil was much greater than NSB had anticipated. Measures have been put in place in order to remedy this next season.

Her er noen smakebiter fra treffet tatt av Morten Stegard.
Here are some pictures that Morten Stegard took during the meet.

Venter på innkjør ved Bån points.
Waiting for order to proceed at Bån points.

Stusslistuen
Stusslistuen homestead

Mortensrud
Mortensrud farm
Men bli nå ferdig da mann...
Haven't you finished yet...


Hensatt melkevogn på Mo
Parked milk car at Mo

Lokstallen på Thorshaug
Engine shed at Thorshaug


Klar til avgang fra Thorshaug
Ready for departure from Thorshaug


Kveldens siste tog fra Thorshaug gjøres klar
Last evening train from Thorshaug is made ready
Og her er noen fra Kai Solvei:
Some pictures from Kai Solvei:

Loket er klar til å tørnes før returen fra Thorshaug
Engine ready to be turned before the return trip from Thorshaug
Trafikken på Froland kunne til tider være hektisk
The traffic at Froland could become rather hectic

Tømmertoget er ankommet , loket er tørnet
The timber trains has just arrived, and the engine  has been turned.

og slærka skyves inn på fabrikkområdet
and the cars are shoved into the factory area

Og som vanlig var pressen tilstede og rapporterte om de dagelige henderlser i Skaaerertraktene

Og slik så anlegget ut denne gang.
And this is how the layout was.