lørdag 1. mars 2014

Månedens bilde mars

Lokalgodstog på Skaarerbanen en sensommerdag.