fredag 23. november 2012

NSB trykk 751 - Illustrert fortegnelse over personvogner 1956

Personvognsfortengnelsen fra 1956 gir en grei oversikt over NSB's personvognpark, og den inneholder også vognlister for 1959, 1961 og 1967.

Illustrert fortegnelse over personvogner 1956, Trykk 751