tirsdag 27. mars 2012

NSB trykk 752 - Illustrert fortegnelse over godsvogner, 1954.

Her er godsvognfortegnelsen av 1954, som viser NSB's godsvognpark. Dette gir en grei oversikt over vognparken, dessverre er ikke utstyrskodene i vognlistene med. De viser om f.eks en vogn var utstyrt med bremser eller ikke. Overtatte tyske godsvogner er ikke med i denne listen, kun norske.

Trykk 752 - Godsvogner